Przygotowanie i realizacja konferencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ministerstwo Przedsiębiorczości, Warszawa