Oprawa artystyczna wydarzenia towarzyszącego konferencji ICPEN,  Europejskie Centrum Solidarności