Realizacja koncertu Krzesimira Dębskiego uświetniającego Konferencję REHA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa