Organizacja koncertu Bester Quartet z okazji 50 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, Dom Literatury, Warszawa