Oprawa scenograficzna i techniczna Koncertu Noworocznego organizowanego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny w Filharmonii Narodowej, podczas którego wystąpią Jose Cura, Aleksandra Kubas-Kruk, Iryna Zhytynska, Wojciech Gierlach oraz Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcja Maestro Mario De Rose.