Obsługa techniczna instalacji przestrzennej. Adidas, Warszawa.