Realizacja techniczna „Praskie Spotkania Kapel Podwórkowych”, Muszla koncertowa, Park Praski, Warszawa