Współorganizacja Międzypokoleniowego Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata 2018” , ul. Solec, Warszawa.