XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Pax et Bonum per Musicam”, Wrocław